overige referenties

Kinderdagverblijf Provinciestraat

Verbouwen van een stedelijk pand tot een kinderdagverblijf te Antwerpen

CLB

Renovatie van bestaande CLB-gebouwen te Turnhout, Geel, Herentals, Hoogstraten en Mol

HUIS VOOR BEGELEID WONEN

Bouwen van een huis voor begeleid wonen te Turnhout

HET HEIVELDJE

Oprichten van een kinderdagverblijf met prefabunits te Booischot

OPZ GEEL

Uitbreiding Crisis K-dienst, uitbreiding opname HIC Unit, ...

AZ TURNHOUT

Verbouwingswerken keukens