categoriezorgen
opdrachtgevervzw 't KADER i.s.m. OPZ Geel
locatieGeel
ontwerpteamGAB architecten, studiebureau Forté
periode2022 - 2023
oppervlakte9.785 m2
Fotocredit: GAB architecten

over het project

REVALIDATIEVOORZIENING BERKVEN

Vzw 't KADER (i.s.m. OPZ Geel) wenst een revalidatievoorziening voor verslavingszorg uit te bouwen in de Kempen. De exploitatie van dit centrum zal gebeuren door vzw ’t KADER. In Geel en omstreken is er momenteel onvoldoende capaciteit om mensen die geconfronteerd worden met een verslavingsproblematiek op te vangen.

De werken omvatten de afbraak van een bestaande woning en het verbouwen en uitbreiden van bestaande serviceflats naar een erkende revalidatievoorziening. Hierbij is een beperkte uitbreiding voorzien van een bouwvolume met twee bouwlagen voor de realisatie van de leefruimten en bijhorigheden. De omgevingsaanleg omvat volgende stedenbouwkundige handelingen: aanleg verhardingen, parkeerplaatsen, fietsenstalling, afsluitingen,…

De site wordt zodanig ingericht dat deze volledig integreert in de omgeving. De hoeve die zich bevindt aan de voorzijde van de bestaande serviceflats, blijft behouden. Dit past bij het rurale karakter dat het project beoogt. De hoeve vormt zodoende een buffer tussen het bezoekgedeelte en het achterliggende zorggedeelte. De bestaande serviceflats worden verbouwd en er wordt een uitbreiding met een plat dak gerealiseerd in harmonie met de te behouden gebouwen. Deze uitbreiding is nodig teneinde het beoogde zorgaanbod vorm te kunnen geven. De ruimte rondom het revalidatiecentrum wordt ingericht. Bij de omgevingswerken ligt de nadruk op groen inpassend in de omgeving.